Předpis 151/1996 Sb.

Citace151/1996 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
Částka44 (3. 6. 1996)
Účinnostod 1. 7. 1996, zrušeno dnem 1. 5. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
2080 Zákon - novela z. o invest. společnostech a fondech
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 151/1996 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
248/1992novelizujeZákon o investičních společnostech a investičních fondech 
Derogace pasivní
308/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
189/2004rušíZákon o kolektivním investování2


ISP (příhlásit)