Tisky
Navržené změny 340/2015 Sb.

Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 699/0 Novela z. o registru smluv - RJ Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 764/0 Vl.n.z.o službách pro el. transakce - související - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 298/2016 Sb.
 1017/0 Novela z. o veřejném zdravotním pojištěníVládní návrh zákonaSchváleno, 290/2017 Sb.
 1124/0 Novela z. o registru smluv - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 249/2017 Sb.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
 50/0 Novela z. o svobodném přístupu k informacím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 177/2019 Sb.
 210/0 Novela z. o registru smluv Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 532/0 Novela z. o ČNB - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 219/2021 Sb.
 567/0 Novela z. o rozpočtových pravidlechVládní návrh zákonaSchváleno, 484/2020 Sb.
 780/0 Novela z. o podpoře regionálního rozvojeVládní návrh zákonaSchváleno, 251/2021 Sb.
Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
 287/0 Novela z. o právu na digitální služby - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 471/2022 Sb.
 654/0 Vl.n.z. o veřejných kulturních institucíchVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 24. 4. 2024


ISP (příhlásit)