Sněmovní tisk 50/0, část č. 1/4
Novela z. o svobodném přístupu k informacím

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t005000.pdf (Dokument PDF, 330 KB)t005000.docx (Dokument DOCX, 32 KB)
   
t011700.pdf (Dokument PDF, 130 KB) 
t069700.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t069700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0050a0.pdf (Dokument PDF, 177 KB)t0050a0.docx (Dokument DOCX, 13 KB)
   
t0005b0.pdf (Dokument PDF, 8 MB) 

Rozesláno poslancům

8. ledna 2018 v 10:42
ISP (příhlásit)