Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Ochrana lidských práv

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 2027/0 Zákon o zpřístupnění svazků Státní bezpečnostiVládní návrh zákonaSchváleno, 140/1996 Sb.
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 59/0 Návrh zákona o ochraně dítěte Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 1021/0 Senátní návrh zák. o zpřístupnění svazků StB Senátní návrh zákona Schváleno, 107/2002 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 15/0 Senátní n.z. o Ústavu paměti národa Senátní návrh zákona Schváleno, 181/2007 Sb.
 257/0 Novela z. o Celní správě ČR - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 136/2008 Sb.
 262/0 Novela z. v souvis. s přechodem na digitální telev.vysíláníVládní návrh zákonaSchváleno, 304/2007 Sb.
 273/0 Vl.n.z. o vývozu a dovozu zboží - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 38/2008 Sb.
 983/0 Novela z. o Ústavu pro studium totalitních režimů - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 726-E/0 Rozh.Rady - rámec pro Agenturu EU pro zákl.práva 2013–2017Předchozí souhlas s rozhodnutím orgánů EU 
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 390/0 N.z. o zajištění právní pomoci Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 635/0 N. z. o DNA Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)