Tisky
Navržené změny 40/1964 Sb.

Občanský zákoník

Celkem nalezeno 52 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 150/0 Návrh zákona o ochraně nájmu bytů Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 190/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění obchodní zákoník - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 88/2003 Sb.
 216/0 Vládní návrh zákona o převodu nepotřebného voj. majetkuVládní návrh zákonaSchváleno, 174/2003 Sb.
 303/0 V.n z. o pojistné smlouvě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 37/2004 Sb.
 305/0 Novela z. o pojiš. odpov. za škodu způs. provozem vozidla - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 47/2004 Sb.
 373/0 Návrh zákona o výstavbě dálnic Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 555/0 Novela z. občanský zákoníkVládní návrh zákonaNepřijato
 574/0 Novela z. občanský zákoník - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 554/2004 Sb.
 579/0 V.n.z. o některých službách informační společnosti - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 480/2004 Sb.
 650/0 N. z. o registrovaném partnerství Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 673/0 Novela z. občanský zákoník Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 746/0 Nov. z. trest. zák. a trest. odpov. práv. osob - souvisejícíVládní návrh zákonaNepřijato
 811/0 Novela z. občanský zákoník Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 359/2005 Sb.
 828/0 Novela z. ochrana před domácím násilím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 135/2006 Sb.
 969/0 Návrh zákona o registrovaném partnerství Poslanecký návrh zákona Schváleno, 115/2006 Sb.
 1059/0 Vl. n. z. o jednostranném zvyšování nájemného z bytuVládní návrh zákonaSchváleno, 107/2006 Sb.
 1060/0 Novela z. občanský zákoníkVládní návrh zákonaVráceno
 1061/0 Vl. n. z. o podnikání na kapitálovém trhu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 56/2006 Sb.
 1117/0 Novela z. o odpověd. za škodu způs. při výkonu veřejné mociVládní návrh zákonaSchváleno, 160/2006 Sb.
 1121/0 Novela insolvenčního zákona - související - EUVládní návrh zákonaZamítnuto Senátem

1 2 3ISP (příhlásit)