Sněmovní tisk 305/0, část č. 1/12
Novela z. o pojiš. odpov. za škodu způs. provozem vozidla - EU
ISP (příhlásit)