Tisky
Navržené změny 97/1993 Sb.

Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 572/0 Novela z. o působ. Správy stát. hmot. rezervVládní návrh zákonaSchváleno, 419/2004 Sb.
 977/0 Novela zákona o konkursu a vyrovnání - RJ Senátní návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 107/0 Novela z. o rozpočtových pravidlechVládní návrh zákonaSchváleno, 174/2007 Sb.
 883/0 Vl. n. z. o zahraniční rozvojové spolupráciVládní návrh zákonaSchváleno, 151/2010 Sb.
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 97/0 Novela z. - služební zákon - souvisejícíVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 242/0 N.z.o změně zák. v souvis. s přijetím zákona o státní službě Poslanecký návrh zákona Schváleno, 250/2014 Sb.
 460/0 Novela z. o majetku České republikyVládní návrh zákonaSchváleno, 51/2016 Sb.
 881/0 Novela z. - veterinární zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 302/2017 Sb.
 929/0 Vl.n.z.o změně z.v souv.s přij. zák. o odpověd. za přestupky - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 183/2017 Sb.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 313/0 N.z. o změně sídel některých státních úřadů Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 556/0 Novela z. o vodách (vodní zákon) - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)


ISP (příhlásit)