Sněmovní tisk 951/0
Novela z. o zadávání veřejných zakázek - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t095100.pdf (Dokument PDF, 251 KB)t095100.docx (Dokument DOCX, 23 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0951a0.pdf (Dokument PDF, 109 KB)t0951a0.docx (Dokument DOCX, 16 KB)

Rozesláno poslancům

15. července 2020 v 16:08
ISP (příhlásit)