Tisky
Navržené změny 634/2004 Sb.

Zákon o správních poplatcích

Celkem nalezeno 13 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
 58/0 Novela z. o silniční dopravě - EUVládní návrh zákonaOdesíláno do Senátu
 61/0 Vl.n.z. o panevropském osobním penzijním produktu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 91/2022 Sb.
 72/0 Novela z. - veterinární zákon - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 25. schůze (od 31. 5. 2022)
 73/0 Novela z. o léčivech - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 25. schůze (od 31. 5. 2022)
 95/0 Vl.n.z.,kterým se mění některé zák.v oblasti finančního trhu - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 96/2022 Sb.
 168/0 Vl.n.z. o zdrav. prostř. a diag. zdr. prostř. in vitro - sou - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 25. schůze (od 31. 5. 2022)
 177/0 N.z., kterým se zrušuje zákon o elektronické evidenci tržebVládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 20. schůze
 197/0 Vl. n. z. o prekurzorech výbušnin - EU - RJVládní návrh zákona1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 25. schůze (od 31. 5. 2022)
 206/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EUVládní návrh zákona1. čtení, navržen na pořad 25. schůze (od 31. 5. 2022)
 207/0 Novela z. o civilním letectví - EUVládní návrh zákona1. čtení, navržen na pořad 25. schůze (od 31. 5. 2022)
 216/0 Novela z. o pozemních komunikacích - EUVládní návrh zákona1. čtení, navržen na pořad 25. schůze (od 31. 5. 2022)
Senát, 11. funkční období, 2016-2018
16Zákon o elektronické evidenci tržeb - senátní návrhSenátní návrh zákona 
208Zákon o sociálních službách - senátní návrhSenátní návrh zákona 


ISP (příhlásit)