Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: ratifikace dohody

Celkem nalezeno 96 tisků. (1. strana, celkem stran: 5)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 1528 Interpelace poslankyně Marie StiborovéPísemná interpelace 
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 14/0 Evropská charta místní samosprávyMezinárodní smlouvaSchválena
 83/0 Úmluva o ochraně architektonického dědictví EvropyMezinárodní smlouvaSchválena, 73/2000 Sb. m. s.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 17/0 Návrh na ratifikaci Smlouvy mezi ČR a Svatým stolcemMezinárodní smlouvaZamítnuto v 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 60/0 Dohoda o spolupráci na civilním navigačním systému (GNSS)Mezinárodní smlouvaSchválena
 77/0 Dodatkový protokol k Ženevským úmluvámMezinárodní smlouvaSchválena, 85/2007 Sb. m. s.
 103/0 Interpelace V. Exnera na A. Vondru ve věci novelizace Sml. o konven. ozbroj. siláchPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 200/0 Interpelace V.Exnera na K. Schwarzenberga ve věci postoje ČR k Úmluvě Rady EvropyPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 550/0 Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látekMezinárodní smlouvaSchválena, 108/2009 Sb. m. s.
 579/0 Doh. o účasti Bulhar.rep. a Rumunska v Evrop. hosp. prostoruMezinárodní smlouvaSchválena
 767/0 Návrh na ratifikaci změny přílohy III Rotterdamské úmluvyMezinárodní smlouvaSchválena, 38/2010 Sb. m. s.
 952/0 Novela z. Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 965/0 Doh. o přístupu ČR k Úmluvě EUMETSATMezinárodní smlouvaSchválena, 3/2011 Sb. m. s.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 57/0 Návrh na přístup ČR k Dodatkovému protokolu k Úmluvě CMRMezinárodní smlouvaSchválena, 66/2011 Sb. m. s.
 62/0 Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energieMezinárodní smlouvaSchválena
 105/0 Doh. o letecké dopravě mezi státy ES a KanadouMezinárodní smlouva2. čtení
 108/0 Prot. o změně Doh. mezi státy ES a USA o letecké dopravěMezinárodní smlouvaSchválena
 109/0 Prot. o perzistentních organických polutantechMezinárodní smlouvaSchválena, 63/2011 Sb. m. s.
 203/0 Úmluva o kazetové municiMezinárodní smlouvaSchválena, 18/2012 Sb. m. s.
 328/0 Rámcová doh. o partnerství mezi státy ES a Indonéskou rep.Mezinárodní smlouvaSchválena

1 2 3 4 5ISP (příhlásit)