Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1528

INTERPELACE

poslankyně Marie Stiborové

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci ratifikace Evropské sociální charty

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslankyně Marie Stiborové na předsedu vlády Václava Klause. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 15. února 1995

v. z. Jan Kasal v. r.

Příloha

 V Praze, 10.2. 1995

Interpelace ve věci ratifikace Evropské sociální charty

Vážený pane premiére,

obracím se na Vás s následující interpelací. Dne 30.6.1993 byla ČR přijata za řádného člena Rady Evropy. V tentýž den podepsal ministr Zieleniec za ČR protokol, ve kterém se ČR zavazuje přistoupit k základním smlouvám, které jsou pro členství v RE závazné a významné. V uvedeném protokolu se ČR považuje za stát podepsaný rovněž pod Evropskou sociální chartou. V rozporu s tím je však skutečnost, že v ČR doposud neproběhl ratifikační proces této Evropské sociální charty a jejich dodatkových protokolů a příloh.

Obracím se na Vás, vážený pane premiére s interpelací, aby vláda ČR napravila tento nedostatek a zabezpečila proces naplnění zmíněného závazku k RE. Musím konstatovat, že z mezinárodněpolitického hlediska neplnění našeho závazku poškozuje dobré jména ČR v zahraničí.

Vedle této Evropské sociální charty je ČR velmi laxní i v přístupu k celé řadě dalších smluv RE. (Např. Evropská charta místní samosprávy, Evropská úmluva o odškodnění obětí násilných činů a další) a bohužel patří v RE z tohoto hlediska k jedněm z nejposlednějších států. Upozorňuji na to, že většina smluv RE je kompatibilní k právnímu systému Evropské unie, kam jak je vládou i PS PČR signalizováno ČR směřuje. A pro tento proces by mohlo být neplnění závazků vůči RE negativní vliv. Žádám Vás tedy, vážený pane premiére, aby vláda ČR tuto problematiku řešila a příslušné návrhy předložila PS PČR k projednání.

Marie Stiborová

poslankyně Parlamentu ČRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP