Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: soudní spolupráce EU v trestních věcech

Celkem nalezeno 40 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 2031/0 Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o právní pomociMezinárodní smlouvaSchválena
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 238/0 Smlouva mezi ČR a Kanadou o věcech trestníchMezinárodní smlouvaSchválena, 129/2000 Sb. m. s.
 239/0 Smlouva mezi ČR a USA o právní pomociMezinárodní smlouvaSchválena, 40/2000 Sb. m. s.
 418/0 Evropská úmluva o dohledu nad podmíněně odsouzenýmiMezinárodní smlouvaSchválena, 75/2002 Sb. m. s.
 491/0 Evropská úmluva o předání žádosti o právní pomocMezinárodní smlouvaSchválena, 110/2000 Sb. m. s.
 542/0 Vládní návrh zákona o Probační a mediační služběVládní návrh zákonaSchváleno, 257/2000 Sb.
 645/0 Vládní návrh zák. o Vězeňské službě a justiční strážiVládní návrh zákonaSchváleno, 460/2000 Sb.
 655/0 InterpelaceJ.Drdy ve věci slibu justice k daru - LiberecPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 1129/0 Protokol k Úmluvě o předávání odsouzených osobMezinárodní smlouvaSchválena, 26/2003 Sb. m. s.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 234/0 N.z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti Poslanecký návrh zákona Schváleno, 360/2003 Sb.
 512/0 Novela z. o mezinárodním právu soukromém a procesním - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 361/2004 Sb.
 615/0 Novela z. o státním zastupitelství - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 630/2004 Sb.
 690/0 V.n.z o práv. pomoci v přeshraničních sporech v Evrops. unii - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 629/2004 Sb.
 770/0 Dodat. prot.k Evrop. úml. o před žád.o práv.pomocMezinárodní smlouvaSchválena, 90/2005 Sb. m. s.
 873-E/0 Výměna údajů z rejstříku trestůAkty a dokumenty EU 
 893/0 Dodat.prot. k Evrop.úml. o věcech trestních - Štrasburk 2001Mezinárodní smlouvaSchválena, 48/2006 Sb. m. s.
 924/0 Úml. o pomoci v trestních věcech mezi státy Evropské unieMezinárodní smlouvaSchválena, 55,56/2006 Sb. m. s.
 1286/0 Sml. mezi ČR a OSN o zapůjčení vězeňského personáluMezinárodní smlouvaProjednávání ukončeno
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 31/0 Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci mezi ČR a USAMezinárodní smlouvaSchválena, 5/2010 Sb. m. s.
 79/0 Sml. mezi ČR a OSN o zapůjčení vězeňského personáluMezinárodní smlouvaSchválena, 69/2007 Sb. m. s.

1 2ISP (příhlásit)