Sněmovní tisk 575/0
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t057500.pdf (Dokument PDF, 418 KB)t057500.doc
Přílohy důvodové zprávy  
t0575a0.pdf (Dokument PDF, 695 KB)t0575a0.xlsx (Dokument XLSX, 44 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0575b0.pdf (Dokument PDF, 248 KB)t0575b0.docx (Dokument DOCX, 19 KB)

Rozesláno poslancům

26. října 2023 v 16:44
ISP (příhlásit)