Sněmovní tisk 575
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Stav projednávání ke dni: 23. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Karlovarského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 25. 10. 2023.
Zástupce navrhovatele: Kulhánek P., Blažek D..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 575/0 dne 26. 10. 2023. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0575.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 10. 2023. Vláda zaslala stanovisko 15. 11. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 11. 2023 jako tisk 575/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 963/23, PID KORNCXBCH45C.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 25. 11. 2023.Deskriptory EUROVOCu: daňové právo, fiskální politika, místní daň, region

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)