Pozvánka na schůzi č. 28 (1. listopadu 2023)

Související sněmovní tisky

241 Novela z. - občanský zákoník

276 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod

459 Novela z. o přeměnách obchodních společností a družstev

463 Novela z. o státním zastupitelství

483 Novela z. o registrovaném partnerství

491 Novela z. - insolvenční zákon
ISP (příhlásit)