Pozvánka na schůzi č. 25 (21. června 2023)

Související sněmovní tisky

378 Novela ústav. z. - Ústava ČR

383 Novela z. o Rejstříku trestů

430 Novela z. o výkonu zajištění majetku a věcí v trest. řízení
ISP (příhlásit)