Zápis z jednání č. 17 (2. listopadu 2022)

Související sněmovní tisky

315 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2023

Související dokumenty EU

12429/22 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o horizontálních požadavcích na kybernetickou bezpečnost výrobků s digitálními prvky a o změně nařízení (EU) 2019/1020
ISP (příhlásit)