Pozvánka na schůzi č. 5 (23. února 2022)

Související dokumenty EU

14459/21 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal law and replacing Directive 2008/99/EC - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí, kterou se nahrazuje směrnice 2008/99/ES

15162/21 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o zintenzivnění boje proti trestné činnosti proti životnímu prostředí
ISP (příhlásit)