Předpis 187/2016 Sb.

Citace187/2016 Sb.
NázevZákon o dani z hazardních her
Částka71 (15. 6. 2016)
Účinnostod 1. 1. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
579 Vl.n.z. o dani z hazardních her
Navržené změny6 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 187/2016 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
298/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů1
80/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony2
364/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů3
283/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony4


ISP (příhlásit)