Předpis 6/2005 Sb.

Citace6/2005 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
Částka3 (10. 1. 2005)
Účinnostod 6. 1. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
647 Novela z. o právu na informace o životním prostředí

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 3 pod číslem 6/2005 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
123/1998novelizujeZákon o právu na informace o životním prostředí 
Vztahuje se k
123/1998??Zákon o právu na informace o životním prostředí 
123/1998??Zákon o právu na informace o životním prostředí 
123/1998??Zákon o právu na informace o životním prostředí 
Vztahováno k
413/2005??Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
256/2006??Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií 
380/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 
6/2010??Úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá z pozdějších změn 
64/2011??Vyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území 
83/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
45/2018??Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území 
241/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů 
224/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)