Předpis 64/2011 Sb.

Citace64/2011 Sb.
NázevVyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
Částka24 (18. 3. 2011)
Účinnostod 18. 3. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
60/2008rušíVyhláška o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných území) 
Derogace pasivní
45/2018rušíVyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území 
Vztahuje se k
114/1992na základěZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 


ISP (příhlásit)