Předpis 154/2002 Sb.

Citace154/2002 Sb.
NázevZákon o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků
Částka64 (16. 4. 2002)
Účinnostod 16. 4. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
946 Návrh zák. o přechodném financování dávek horníkům

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 154/2002 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
65/1965??Zákoník práce 
98/1987??Zákon o zvláštním příspěvku horníkům 
1/1992??Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
Vztahováno k
419/2001??Vyhláška Ministerstva financí o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu 


ISP (příhlásit)