Předpis 302/1999 Sb.

Citace302/1999 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
Částka100 (3. 12. 1999)
Účinnostod 3. 12. 1999, zrušeno dnem 1. 1. 2014
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
147 Návrh novely zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 302/1999 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
116/1990novelizujeZákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor 
Derogace pasivní
89/2012rušíZákon občanský zákoník1
Vztahuje se k
116/1990??Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor 
116/1990??Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor 
116/1990??Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor 
116/1990??Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor 
403/1990??Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd 
529/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd 
229/1991??Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
540/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb. a zákona č. 529/1990 Sb. 
Vztahováno k
522/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 124/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor 
360/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů 
440/2005??Úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá z pozdějších změn 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
89/2012??Zákon občanský zákoník 


ISP (příhlásit)