Text smlouvy vyhlášené ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 46 pod číslem 106/2000 Sb. m. s. je přístupný na těchto stránkách:

Sbírka zákonů

5. 3. 2021, částka 45

122/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti

5. 3. 2021, částka 44

121/2021 Sb. Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

3. 3. 2021, částka 43

120/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu

2. 3. 2021, částka 42

117/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 Sb.
118/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb.
119/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb.

1. 3. 2021, částka 41

116/2021 Sb. Usnesení vlády České repubiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb.

1. 3. 2021, částka 37

92/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
93/2021 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

1. 3. 2021, částka 36

88/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
89/2021 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
90/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
91/2021 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

28. 2. 2021, částka 40

115/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb.

26. 2. 2021, částka 39

96/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021
97/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
98/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
99/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
100/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
101/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
102/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
103/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
104/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
105/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
106/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
107/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
108/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
109/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
110/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
111/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
112/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
113/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
114/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

26. 2. 2021, částka 38

94/2021 Sb. Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
95/2021 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

25. 2. 2021, částka 35

85/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvůláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění pozdějších předpisů
86/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.
87/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

23. 2. 2021, částka 34

82/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
83/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
84/2021 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu

23. 2. 2021, částka 33

81/2021 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 12. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 21/19 ve věci návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Kalendář

PoÚtStČtSoNe
únor
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
březen
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728


ISP (příhlásit)