Písemné pozměňovací návrhy

ČTNázev
30Vl.n.z. o službách platforem pro sdílení videonahrávek
31Novela z. - autorský zákon
55Vl.n.z. o omezení dopadu plast.výrobků na životní pr.
56Vl.n.z. o omezení dopadu plast.výrobků na životní pr.-souv
57Novela z. o ekologickém zemědělství
58Novela z. o silniční dopravě
72Novela z. - veterinární zákon
73Novela z. o léčivech
76Novela z. o pozemních komunikacích
96Novela z. o ochraně veřejného zdraví
110Novela z. o střetu zájmů
137Novela z. - stavební zákon
139Vl.n.z. v souv.s využíváním digit. nástrojů v právu obch. sp
151Novela z. o rostlinolékařské péči
166Novela z. o pojistném na veřejné zdr. pojištění
167Vl.n.z. o zdrav. prostř. a diag. zdr. prostř. in vitro
168Vl.n.z. o zdrav. prostř. a diag. zdr. prostř. in vitro - sou
206Novela z. o vnitrozemské plavbě
207Novela z. o civilním letectví
215Novela z. o státní službě
221Vl.n.z. o někt.opatř. v souv. s ozbroj.konfliktem - Ukrajina
222Novela z. o svobodném přístupu k informacím
228Vl. n. z. o územ. plánov. a staveb. řádu - Ukrajina
235Novela z. o státní sociální podpoře
237Novela z. o důchodovém pojištění
242Vl.n.z. o jednorázovém příspěvku na dítě
243Novela z. o někt.opatř. v souv. s ozbroj.konf. – Ukrajina
244Novela z. o opatř. v obl. školství - Ukrajina


ISP (příhlásit)