Text smlouvy vyhlášené ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 16 pod číslem 29/2003 Sb. m. s. je přístupný na těchto stránkách:

Sbírka zákonů

26. 2. 2021, částka 39

96/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021
97/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
98/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
99/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
100/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
101/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
102/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
103/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
104/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
105/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
106/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
107/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
108/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
109/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
110/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
111/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
112/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
113/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
114/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

26. 2. 2021, částka 38

94/2021 Sb. Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
95/2021 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

25. 2. 2021, částka 35

85/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvůláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění pozdějších předpisů
86/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.
87/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

23. 2. 2021, částka 34

82/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
83/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
84/2021 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu

23. 2. 2021, částka 33

81/2021 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 12. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 21/19 ve věci návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

19. 2. 2021, částka 32

79/2021 Sb. Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití
80/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

19. 2. 2021, částka 31

77/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
78/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

16. 2. 2021, částka 30

76/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

16. 2. 2021, částka 27

57/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
58/2021 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Kalendář

PoÚtStČtSoNe
únor
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
březen
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728


ISP (příhlásit)