Předpis 98/2000 Sb.

Citace98/2000 Sb.
NázevZákon o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti
Částka32 (25. 4. 2000)
Účinnostod 25. 4. 2000, zrušeno dnem 1. 4. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
282 Vládní návrh zák. o mezinárodních sankcích
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti1
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
69/2006rušíZákon o provádění mezinárodních sankcí3
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi4
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
20/1987??Zákon České národní rady o státní památkové péči 
71/1994??Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
444/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
Vztahováno k
61/1996??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
334/2001??Nařízení vlády o opatřeních vůči některým občanům Svazové republiky Jugoslávie 
170/2003??Nařízení vlády o opatřeních ve vztahu k Irácké republice 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
523/2004??Úplné znění zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
444/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
444/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
444/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
69/2006??Zákon o provádění mezinárodních sankcí 
112/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi 


ISP (příhlásit)