Předpis 95/1982 Sb.

Citace95/1982 Sb.
NázevVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se stanoví bližší podmínky nostrifikace diplomů a jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraničními vysokými školami a postup při ní
Částka17 (16. 8. 1982)
Účinnostod 1. 9. 1982, zrušeno dnem 23. 11. 1990

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
83/1974rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik 
146/1976rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních,středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělení titulů 
Derogace pasivní
476/1990rušíVyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci) 


ISP (příhlásit)