Předpis 476/1990 Sb.

Citace476/1990 Sb.
NázevVyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci)
Částka80 (23. 11. 1990)
Účinnostod 23. 11. 1990, zrušeno dnem 1. 1. 1999

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
95/1982rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se stanoví bližší podmínky nostrifikace diplomů a jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraničními vysokými školami a postup při ní 
Derogace pasivní
111/1998rušíZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 


ISP (příhlásit)