Předpis 83/2016 Sb.

Citace83/2016 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Částka32 (21. 3. 2016)
Účinnostod 21. 3. 2016
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
383/2001novelizujeVyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 
Derogace pasivní
541/2020rušíZákon o odpadech 
Vztahuje se k
185/2001na základěZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 


ISP (příhlásit)