Předpis 353/2005 Sb.

Citace353/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Částka123 (15. 9. 2005)
Účinnostod 15. 9. 2005
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
383/2001novelizujeVyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 
237/2002novelizujeVyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků 
Derogace pasivní
541/2020rušíZákon o odpadech 
Vztahuje se k
185/2001na základěZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 


ISP (příhlásit)