Předpis 60/1985 Sb.

Citace60/1985 Sb.
NázevVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o doplňujícím studiu studentů vysokých škol a středních škol pro získání pedagogické způsobilosti
Částka17 (14. 8. 1985)
Účinnostod 1. 9. 1985, zrušeno dnem 1. 7. 1998

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
111/1998rušíZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 


ISP (příhlásit)