Předpis 586/1990 Sb.

Citace586/1990 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků
Částka97 (29. 12. 1990)
Účinnostod 29. 12. 1990, zrušeno dnem 1. 1. 1993

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
94/1980rušíVyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků 
162/1980novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků 
Derogace pasivní
345/1991novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků 
586/1992rušíZákon České národní rady o daních z příjmů 


ISP (příhlásit)