Předpis 50/1973 Sb.

Citace50/1973 Sb.
NázevZákon o pěstounské péči
Částka15 (4. 5. 1973)
Účinnostod 1. 6. 1973, zrušeno dnem 1. 4. 2000
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1971 - 1976
23 Vládní návrh zákona o pěstounské péči

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
58/1984novelizujeZákon, kterým se mění zákon o pěstounské péči1
118/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb.2
452/1992úplné zněníZákon o pěstounské péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
307/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře4
160/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění5
359/1999rušíZákon o sociálně-právní ochraně dětí6


ISP (příhlásit)