Předpis 49/2003 Sb.

Citace49/2003 Sb.
NázevVyhláška o technických podmínkách požární techniky
Částka18 (28. 2. 2003)
Účinnostod 28. 2. 2003, zrušeno dnem 1. 3. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
254/1999rušíVyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky 
Derogace pasivní
35/2007rušíVyhláška o technických podmínkách požární techniky 
Vztahuje se k
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
254/1999??Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
341/2002??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
Vztahováno k
35/2007??Vyhláška o technických podmínkách požární techniky 


ISP (příhlásit)