Předpis 485/1991 Sb.

Citace485/1991 Sb.
NázevZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
Částka93 (29. 11. 1991)
Účinnostod 29. 11. 1991
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
414 Návrh novely zákona o obecním zřízení

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
367/1990novelizujeZákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
172/1991novelizujeZákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 
Derogace pasivní
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze1


ISP (příhlásit)