Předpis 476/2005 Sb.

Citace476/2005 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Planá č. 2/2003 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Planá
Částka166 (7. 12. 2005)
Účinnostod 7. 12. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
50/1976vztah kZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
128/2000vztah kZákon o obcích (obecní zřízení) 


ISP (příhlásit)