Předpis 459/2020 Sb.

Citace459/2020 Sb.
NázevVyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní
Částka188 (23. 11. 2020)
Účinnostod 1. 1. 2021

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
208/2008rušíVyhláška, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní 
Vztahuje se k
19/1997na základěZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)