Předpis 445/2006 Sb.

Citace445/2006 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 6. června 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Staňkov č. 5/03 o některých povinnostech chovatelů zvířat
Částka144 (18. 9. 2006)
Účinnostod 18. 9. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
40/1964vztah kObčanský zákoník 
200/1990vztah kZákon České národní rady o přestupcích 
246/1992vztah kZákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
128/2000vztah kZákon o obcích (obecní zřízení) 
185/2001vztah kZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 


ISP (příhlásit)