Předpis 267/2005 Sb.

Citace267/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb.
Částka97 (30. 6. 2005)
Účinnostod 1. 7. 2005, zrušeno dnem 1. 6. 2012

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
470/2001novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků 
Derogace pasivní
178/2012rušíVyhláška, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)