Předpis 22/1958 Sb.

Citace22/1958 Sb.
NázevZákon o kulturních památkách
Částka8 (3. 5. 1958)
Účinnostod 3. 5. 1958, zrušeno dnem 1. 1. 1988
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
218 Vládní návrh zákona o kulturních památkách.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
255/1938rušíOpatření parlamentu o ochraně věcí umělecky nebo památkově zvláště hodnotných 
137/1946rušíZákon o Národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku 
112/1951rušíVládní nařízení o reorganisaci státní památkové péče 
40/1956novelizujeZákon o státní ochraně přírody 
Derogace pasivní
20/1987rušíZákon České národní rady o státní památkové péči1


ISP (příhlásit)