Předpis 208/2010 Sb.

Citace208/2010 Sb.
NázevNařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
Částka70 (25. 6. 2010)
Účinnostod 1. 7. 2010
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
206/2015rušíZákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) 
Vztahuje se k
156/2000na základěZákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)