Předpis 205/2003 Sb.

Citace205/2003 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 24. června 2003 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vražné č. 02/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z 12. prosince 2001
Částka73 (14. 7. 2003)
Účinnostod 14. 7. 2003

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
565/1990vztah kZákon České národní rady o místních poplatcích 
337/1992vztah kZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
128/2000vztah kZákon o obcích (obecní zřízení) 
185/2001vztah kZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 


ISP (příhlásit)