Předpis 196/2006 Sb.

Citace196/2006 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Dobříše č. 5/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku omezením konzumace alkoholu a jiných návykových látek na veřejném prostranství
Částka65 (15. 5. 2006)
Účinnostod 15. 5. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
37/1989vztah kZákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
200/1990vztah kZákon České národní rady o přestupcích 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
128/2000vztah kZákon o obcích (obecní zřízení) 


ISP (příhlásit)