Předpis 184/1968 Sb.

Citace184/1968 Sb.
NázevVyhláška ministerstva financí k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
Částka48 (29. 12. 1968)
Účinnostod 29. 12. 1968, zrušeno dnem 1. 1. 1993

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
110/1971novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní placených obyvatelstvem 
151/1980novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti 
14/1982novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daní placených obyvatelstvem 
86/1984novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem 
7/1991novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění vyhlášek č. 151/1980 Sb., č.14/1982 Sb. a č. 86/1984 Sb. 
586/1992rušíZákon České národní rady o daních z příjmů 


ISP (příhlásit)