Předpis 165/1991 Sb.

Citace165/1991 Sb.
NázevNařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany
Částka33 (10. 5. 1991)
Účinnostod 10. 5. 1991
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
41/1963rušíVládní nařízení o zřízení Krkonošského národního parku 
42/1963rušíVyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut Krkonošského národního parku 
58/1986rušíNařízení vlády České socialistické republiky o ochranném pásmu Krkonošského národního parku 
Derogace pasivní
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
123/2017rušíZákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)