Předpis 142/1980 Sb.

Citace142/1980 Sb.
NázevVyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů
Částka34 (21. 10. 1980)
Účinnostod 1. 1. 1981, zrušeno dnem 1. 6. 1992

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
114/1992rušíZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 


ISP (příhlásit)