Předpis 154/1961 Sb.

Citace154/1961 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákon o veterinární péči
Částka72 (30. 12. 1961)
Účinnostod 1. 1. 1962, zrušeno dnem 1. 1. 1988

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
154/1961novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákon o veterinární péči 
Derogace pasivní
154/1961novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákon o veterinární péči 
128/1967novelizujeVládní nařízení, kterým se zrušují další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství 
156/1968novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství a výživy o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat 
86/1972novelizujeZákon České národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat 
69/1974novelizujeVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči 
87/1987rušíZákon o veterinární péči 


ISP (příhlásit)