Předpis 125/1980 Sb.

Citace125/1980 Sb.
NázevVyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví příslušnost obvodního soudu pro Prahu 6 pro trestní řízení konané podle čl. 10, 13, 14 a 15 Úmluvy o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany, a povinnost hradit náklady tohoto řízení československými občany
Částka30 (19. 9. 1980)
Účinnostod 25. 9. 1980

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
436/1991novelizujeZákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky 


ISP (příhlásit)