Předpis 123/2014 Sb.

Citace123/2014 Sb.
NázevVyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky
Částka52 (9. 7. 2014)
Účinnostod 9. 7. 2014, zrušeno dnem 4. 9. 2015
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
174/1992rušíVyhláška Českého báňského úřadu o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 
Derogace pasivní
206/2015rušíZákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) 
Vztahuje se k
61/1988na základěZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 


ISP (příhlásit)